Kuliah Tamu dan Diskusi oleh : Dr. Hewa Yaseen Abdullah (Sallahaddin University Hawler Iraq)